BIEGUNKI I ZAPARCIA (ZEPSÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO)

PROBLEMY ZDROWOTNE

BIEGUNKI

Biegunka to uciążliwy objaw ze strony przewodu pokarmowego polegający na częstych wypróżnieniach wraz ze zmianą konsystencji stolca, upłynnienia go i zwiększenia jego ilości. Dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych. U małych dzieci może doprowadzić do groźnego w skutkach odwodnienia. Z reguły ustępuje po 2-3 dniach, ale może mieć charakter przewlekły i utrzymywać się przez kilka miesięcy lub trwać latami.

Przewlekła biegunka zawsze stanowi objaw niepokojący i należy poszukiwać jej przyczyn.

PRZYCZYNY

Biegunka jest wywoływana przez wiele czynników, najczęściej są to: infekcje przewodu pokarmowego na tle zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, pasożytniczych, choroby przewodu pokarmowego (choroba Leśniowskiego –Crohna, wrzodziejące zapalenie jelit, zespół jelita drażliwego), nowotwory, nietolerancje pokarmowe, błędy żywieniowe, powikłania po antybiotykoterapii, stres, podróże. Bakterie, które powodują biegunkę przylegają do komórek błony śluzowej jelit, powodują zaburzenia w jej strukturze, uwalniają toksyny, doprowadzając do zwiększonego wydzielania płynów i elektrolitów.

Często przewlekle utrzymujące się biegunki czy luźne stolce nie wynikają z nagle pojawiającego się czynnika infekcyjnego, a związane są z dysbiozą jelitową. Ilościowe i jakościowe zaburzenia składu mikroflory jelitowej, którym często towarzyszy przewlekły stan zapalny śluzówki jelita oraz w konsekwencji pojawiające się alergie i nietolerancje pokarmowe są bezpośrednia przyczyna uporczywych dolegliwości trwających czasami przez wiele lat. Zdarza się, że czynnikiem poprzedzającym pojawienie się biegunek jest infekcja, ale bardzo często jest to antybiotykoterapia czy przewlekły stres.

ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO (ANG. IBS)

IBS jest bardzo częstym zaburzeniem czynnościowym układu trawienia, cechuje się długotrwałymi zaburzeniami motoryki jelit. Dotyczy znacznej części społeczeństwa, częściej chorują kobiety. Można powiedzieć, że to określenie obejmuje wszystkich tych pacjentów, którzy odczuwają istotne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, a żadna standardowa diagnostyka nie pozwala na zidentyfikowanie ich przyczyny.

Przewlekłe utrzymywanie się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego może znacznie obniżać i pogarszać nastrój oraz jakość codziennego życia.

Towarzyszą mu następujące objawy

  • ból oraz dyskomfort w jamie brzusznej zmniejszający się po wypróżnieniu
  • zmiana częstości wypróżnień
  • biegunki
  • zaparcia
  • nasilone parcie na stolec
  • uczucie niezupełnego wypróżnienia
  • nadmierne wydzielanie śluzu
  • wzdęcia
  • obniżenie nastroju
  • depresja

Przyczyny

Do głównych przyczyn zespołu jelita nadwrażliwego należy: dysbioza czyli zaburzenia mikroflory jelitowej, upośledzenie funkcji i struktury bariery jelitowej, zaburzenia motoryki jelit, wcześniej przebyte infekcje bakteryjne lub wirusowe, przewlekły stres, obniżenie progu czucia trzewnego zaburzenia czucia trzewnego, zwiększona odpowiedź ruchowa jelita na leki, hormony lub pokarm.

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne, skany mikroflory jelitowej oraz ocena markerów zapalnych jelita i nietolerancji pokarmowych pozwalają na ocenę bezpośrednich przyczyn dysfunkcji przewodu pokarmowego, oraz na zindywidualizowany dobór terapii. Odpowiednia probiotykoterapia wpływają bezpośrednio na ekosystem jelitowy, szczelność bariery śluzówkowej oraz moduluje odpowiedź immunologiczną.