DIETETYKA CENNIK

Pierwsza konsultacja ( wywiad i analiza składu ciała) – przygotowanie indywidualnego planu żywieniowego – druga konsultacja (omówienie diety )
300,00 zł
Konsultacja dietetyczna
150,00 zł
Analiza składu ciała 50,00 zł