AUTYZM, ADHD, HIGH NEED BABY

PROBLEMY ZDROWOTNE

Trudno postawić wyraźną granicę między dzieckiem zdrowym, nadwrażliwym, tzw Hight night baby, nadpobudliwym psycho-ruchowo, ADHD, dzieckiem z zespołem Aspergera czy z zaburzeniami spektrum autyzmu. Często obawy są niejasne, przeplatają się ze sobą i nie możemy postawić jednoznacznej diagnozy. To co z pewnością łączy wszystkie te dzieci, to ogromna wrażliwość sytemu nerwowego zarówno na czynniki zewnętrzne jak i szkodliwe czynniki pojawiające się wewnątrz organizmu ( zapalenie, stres oksydacyjny, niedobory żywieniowe i konsekwencje dysbiozy jelitowej).

Nie mamy wpływu na uszkodzenia genetyczne i zmiany organiczne, ale mamy ogromny wpływ na wszystko to co wiąże się z funkcjonowaniem na poziomie komórkowym, możemy niwelować stan zapalny, agresywny wpływ cytokin prozapalnych i wolnych rodników na system nerwowy, uzupełniać niedobory żywieniowe prowadząc odpowiednie mikroodżywianie ukierunkowane na poprawę funkcjonowania centralnego układu nerwowego.

HIGH NEED BABY

Termin High Need Baby został stworzony przez parę pediatrów Williama i Marthę Searsów, autorów popularnych poradników dla rodziców. High Need Baby to dziecko ciągle aktywne, niewiele śpiące, a przez większość czasu właściwie tylko płaczące i wymagające ciągłego noszenia i przytulania. Aktualny stan wiedzy podkreśla wpływ mikroflory jelitowej na funkcjonowanie osi jelito-mózg.

Należy zastanowić się czy prawidłowo rozwijający się noworodek, który nie odczuwa żadnego fizycznego dyskomfortu może płakać całymi dniami i przejawiać ogromną nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne. Istnieją możliwości wsparcia organizmu w sposób naturalny i bezpieczny zarówno w zakresie mikroflory jelitowej jak i odżywienia komórek układu nerwowego.

Konieczna jest całościowa ocena specjalisty, ewentualna diagnostyka i zindywidualizowane wsparcie terapeutyczne

ZABURZENIA SPEKTRUM AUTYZMU

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju oraz funkcjonowania ośrodkowego systemu nerwowego, które ujawnia się najczęściej w pierwszych 3 latach życia dziecka. Ocenia się, że w Polsce dotkniętych autyzmem jest około 10 tysięcy dzieci.  Wzrost zachorowań na autyzm w ciągu ostatnich lat jest bardzo niepokojący.

Przypuszcza się, że te przypadki autyzmu, których wzrost notuje się w ostatnich latach mają podłoże przynajmniej częściowo odwracalnych uszkodzeń układu nerwowego, pokarmowego i odpornościowego spowodowanych wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Przekonanie, że autyzm jest chorobą nieuleczalną i niepoddającą się żadnemu leczeniu, okazuje się błędne.

Problemy zdrowotne najczęściej występujące u osób z autyzmem:

 • Zaburzenia trawienia – reakcja na gluten i kazeinę
  „zespół cieknącego jelita”
   – główne objawy to biegunki, długotrwałe zaparcia lub kombinacja tych obu. Wiąże się to z uszkodzeniem śluzówki jelit, stanem zapalnym i rozrostem nieprawidłowej flory bakteryjnej. Dowiedziono, że stosowanie diety bezglutenowej i bezmlecznej poprawia stan wielu pacjentów, mimo że nie cierpią oni na celiakię lub alergie pokarmowe. Osoby z autyzmem najczęściej niekompletnie trawią te białka, które w postaci  peptydów wchłaniają się w jelitach i przedostają do krwiobiegu zakłócając pracę układu nerwowego. Naukowcy sugerują, że ponieważ peptydy te mają strukturę opiatów, wywołują podobne reakcje organizmu jak przy zatruciu opioidowym – bardziej toksyczne niż alergiczne.
 • Alergie i osłabiona sprawność immunologiczna.
 • Niedobory pierwiastków i witamin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz systemu nerwowego
 • Zaburzenia równowagi bakteryjnej w jelitach
  Powszechnie występuje u osób z autyzmem przerost drożdżaków (najczęściej Candida albicans), oraz wzrost patologicznej flory jelitowej, szczególnie w przypadku stosowania antybiotykoterapii.
 • Osłabiona zdolność zwalczania wolnych rodników
  System, który zapobiega utlenianiu (wytwarzaniu wolnych rodników) jest upośledzony u dzieci z autyzmem na skutek niedoborów witamin, pierwiastków i niższego poziomu enzymów.
 • Zatrucie metalami ciężkimi, szczególnie rtęcią.
  Uważa się, że istnieje grupa genetycznie wrażliwych dzieci, którym mogłyby zaszkodzić dawki rtęci zawarte w szczepionkach. Rtęć znajdująca się w pożywieniu oraz pochodząca z amalgamatowych wypełnień zębów jest potencjalnie niebezpieczna, ale stanowi problem mniej istotny.

Kompleksowe leczenie dzieci z autyzmem polega na:

 • Stosowaniu odpowiednio, indywidualnie dobranych dawek witamin, suplementów (mikroodżywiania).
 • Prowadzeniu diety i normalizacji pracy jelit.
 • Stosowaniu właściwie dobranych probiotyków, leków przeciwgrzybiczych i przeciwpasożytniczych.
 • Stosowaniu preparatów podnoszących stabilizujących układ immunologiczny i podnoszących odporność
 • Chelatowanie  metali ciężkich.

W Polsce nie ma żadnej instytucji medycznej zajmującej się kompleksowym leczeniem medycznym dzieci z autyzmem. Dzieci te najczęściej prowadzone są przez lekarzy pediatrów, a leczenie jest wyłącznie doraźne i objawowe. Część dzieci trafia do alergologów lub w przypadku nasilonych problemów trawiennych – do gastroenterologów. Wielu rodziców korzysta z usług medycyny niekonwencjonalnej. Część dzieci z autyzmem nie mówi, lub komunikuje się w nietypowy sposób, dlatego nie są w stanie przekazać informacji o swoich dolegliwościach. Częste zaburzenia sensoryczne sprawiają, że dzieci te nie odczuwają bólu lub odczuwają go inaczej. Większość lekarzy nie ma wystarczającej wiedzy na temat zaburzeń spektrum autystycznego. Zdarza się, że lekarze pierwszego kontaktu nie potrafią rozpoznać autyzmu u dzieci, mimo iż prezentują one charakterystyczne jego objawy. Ponieważ każde dziecko jest inne, ma z reguły inną historię choroby i inne dolegliwości, leczenie powinno być całościowe i indywidualnie dopasowane do konkretnego dziecka.
Najnowsze trendy w leczeniu autyzmu nakazują postrzegać go, jako złożony problem zdrowotny, który należy rozwiązywać za pomocą interwencji medycznych. Takie podejście daje najlepsze rezultaty, gdyż w przypadku wczesnego rozpoznania i wdrożenia leczenia dzieci, objawy spektrum autystycznego mogą zostać zniwelowane, zahamowane lub wręcz wyleczone.

Autyzm, jako zaburzenie funkcji systemu nerwowego, nie powinien być w centrum zainteresowania jedynie psychiatrów, psychologów i pedagogów. Zaburzenia spektrum autystycznego, można leczyć, ale wymaga to współpracy lekarzy i terapeutów wielu specjalności.

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne

PROFILAKTYCZNE BILANSE BIOLOGICZNE

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne  to  zaawansowane badania biochemiczne umożliwiające jednoczasowo dokładną ocenę poziomu istotnych parametrów dotyczących odżywiania komórkowego (min. witamin, mikroelementów, kwasów tłuszczowych), ocenę układu immunologicznego, stanu zapalnego ogólnoustrojowego i jelitowego oraz neuroprzekaźników. Kwasy tłuszczowe omega-3, magnez, żelazo, witaminy z grupy B to związki niezbędne do prawidłowego rozwoju i pracy mózgu. Układ nerwowy dziecka intensywnie się rozwija i jest niezwykle wrażliwy na braki tych związków. Mogą one prowadzić do zaburzeń rozwoju psycho – motorycznego oraz zaburzeń mowy u dzieci.

Ocena mikroflory jelitowej oraz metabolitów bakteryjnych i grzybiczych pozwala dokładnie ocenić sytuację mikrobiologiczna w przewodzie pokarmowym.
Na podstawie szczegółowej diagnostyki przygotowujemy zindywidualizowane porady dietetyczne, oraz w przypadku dużych niedoborów, celowaną suplementację witaminami, mikroelementami, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi i antyoksydantami.
Indywidualnie dla pacjenta dobiera się również terapeutyczne probiotyki, które są dopasowane do  sytuacji klinicznej i aktualnego stanu błony śluzowej jelit.

Dysbioza i problemy jelitowe powodują zaburzenia wchłaniania i pogłębiają niedobory żywieniowe. Dodatkowo, uszkodzona przewlekłym stanem zapalnym błona śluzowa jelit staje się przepuszczalna dla toksyn bakterii i grzybów. Krążąc we krwi mają one działanie drażniące i toksyczne dla układu nerwowego dziecka. Odpowiednio dobrane, terapeutyczne probiotyki są w stanie wyleczyć stan zapalny i poprawić pracę jelit, wpływając tym samym na funkcjonowanie całego organizmu – a w szczególności układu immunologicznego oraz układu nerwowego. Należy pamiętać, że probiotyk aby miał działanie terapeutyczne – nie może być przypadkowy.
Celowana i zgodna z rzeczywistymi potrzebami organizmu suplementacja brakujących elementów, pozwala  poprawić funkcjonowanie całego organizmu a szczególnie systemu nerwowego, zwiększyć odporność oraz ograniczyć wiele dodatkowych kłopotliwych objawów. Znacząco poprawiają się efekty wszelkich terapii i wspomagania rozwoju u dzieci, które nie mają niedoborów komórkowych oraz stanu zapalnego jelit, co czyni je skuteczniejszymi i ogranicza czas ich trwania.

Autyzm – nie zawsze jest nieuleczalny. U wielu dzieci zaburzenia mają charakter funkcjonalny i mamy możliwość działania terapeutycznego. Należy jednak pamiętać, że terapia musi być prowadzona całościowo, holistycznie i obejmować pracę na wielu poziomach jednocześnie.