ALERGIE I ASTMA

PROBLEMY ZDROWOTNE

Alergie Astma

Współczesne, wysoko rozwinięte społeczeństwa zamieniły choroby brudnych rąk na choroby czystych rąk – alergię i astmę.

W ostatnich latach w krajach rozwiniętych stwierdza się wyraźny wzrost częstości występowania alergii i astmy szczególnie u dzieci. Infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych są powiązane z reakcjami alergicznymi, mają podobne objawy i często jedne drugim torują drogę.
Kiedy przychodzimy na świat nasz przewód pokarmowy jest całkowicie jałowy – nie ma w nim żadnych bakterii.  W ciągu pierwszych 3 dni życia różnego rodzaju drobnoustroje zagnieżdżają się na błonach śluzowych oraz w jelitach. To one właśnie, te „dobre bakterie” będą przez całe życie stymulować nasz układ immunologiczny do prawidłowego działania i odpowiadać za odporność naszego organizmu.  Często nadmiernie dbając o sterylność w otoczeniu dziecka i chroniąc je przed infekcjami uniemożliwiamy mu naturalny kontakt ze środowiskiem, które normalizuje reakcje układu immunologicznego.  Uważa się, że prowadzi to do wzrostu z jednej strony alergii, z drugiej osłabia zdolności organizmów do walki z infekcjami.

Wodnisty katar, przeradzający się nierzadko w gęsty ciągnący tygodniami prowadzi niejednokrotnie do zapalenia uszu u dzieci, a stała stymulacja układu chłonnego skutkuje przerostem migdałków. Różnicowanie infekcji i alergii opiera się przede wszystkim na obrazie klinicznym. Alergia występuje nagle, w wyniku kontaktu z określonym czynnikiem uczulającym, ma przejściowy charakter, towarzyszy jej katar, zapalenie spojówek, kaszel, czasami duszności i świsty oskrzelowe, ale nie ma objawów typowych dla infekcji: wzrostu temperatury i bóli mięśniowych.  Często powiększają się węzły chłonne. Często dochodzi z czasem do nadkażenia bakteryjnego i katar zamienia się w ropny, rozwija się stan zapalny oskrzeli itp. Alergia często staje  się przyczyną wyjściową przewlekłych infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci.

OD JELIT DO ALERGII

Jelitowy układ odpornościowy stanowią trzy nierozerwalnie ze sobą związane i ściśle współpracujące elementy: błona śluzowa, mikroflora jelitowa oraz znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie jelit komórki układu odpornościowego.

Od sprawności tej bariery zależy zdrowie naszego organizmu. Czy wchłania się z jelit to, co należy, czy bariera jest szczelna i chroni przed przenikaniem toksyn i alergenów do krwi. Wpływa to bezpośrednio na stan odżywienia naszych komórek czyli pracę całego organizmu. To właśnie stan zapalny błony śluzowej i dysbioza – czyli nieprawidłowa flora jelitowa stają się najczęstszą przyczyną rozwoju reakcji alergicznych. Kandydoza przewodu pokarmowego – nadmierne namnażanie grzybów z gatunku Candida w przewodzie pokarmowym również może wywoływać szereg reakcji alergicznych, zarówno skórnych jak i ogólnoustrojowych.
Kolejna przyczyną alergii czy nietolerancji, to niezrównoważona praca układu immunologicznego. Układ ten nie tylko chroni nasz organizm przed tym co niebezpieczne ale również pozwala tolerować to co dobre i korzystne dla naszego zdrowia. Zaburzenie niektórych procesów może wywoływać stan nietolerancji, a nawet autoagresji prowadząc do uszkadzania komórek własnego organizmu przez nadaktywne komórki immunologiczne.

Ważne by zwrócić uwagę na znaczenie stosowanych leków dla występowania alergii i astmy.

Jednym z potencjalnych czynników ryzyka mogących odgrywać rolę w patogenezie astmy oskrzelowej jest zażywanie paracetamolu. Paracetamol, obecny również w lekach złożonych, należy do preparatów bardzo szeroko stosowanych, szczególnie u dzieci, jako środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Z opublikowanych dotychczas danych wynika, że stosowanie paracetamolu może być czynnikiem zwiększającym ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej i innych objawów alergicznych, zarówno w obrębie górnych dróg oddechowych jak i skóry. Paracetamol obniża poziom glutationu (GSH), naturalnego antyoksydantu w płucach, przyczyniając się do powstania zjawiska stresu oksydacyjnego w drogach oddechowych. Uszkadza to nabłonek dróg oddechowych powodując rozwój reakcji zapalnych i nad reaktywności drzewa oskrzelowego. W piśmiennictwie szeroko podkreśla się również związek między ryzykiem astmy i alergii, a stosowaniem antybiotyków w pierwszym okresie życia dziecka. Niesterydowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne wpływając na syntezę prostaglandyn w błonie śluzowej jelit, u osób wrażliwych przyczyniają się do rozwoju stanu zapalnego  śluzówki jelita, zaburzeń wchłaniania i zwiększonej przepuszczalności jelit.