Preveneo Ośrodek Medycyny Zdrowia

„Ludzie błagają bogów o zdrowie, nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie zdrowia leży w jego rękach”
Demokryt

Dążenie do zdrowia to proces podejmowania świadomych decyzji, których zamierzonym skutkiem jest poprawa jakości własnego życia.

Misją Preveneo jest prowadzenie terapii i edukacji prozdrowotnej opartych na holistycznym podejściu do zdrowia. Wyznając zasadę, że dla każdego organizmu istnieje optymalny stan równowagi, staramy się pomagać pacjentom w osiąganiu harmonii psychofizycznej, zmniejszać występujące objawy chorobowe, poprawiać komfort życia i zapobiegać występowaniu wielu problemów zdrowotnych w przyszłości.

Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, traktując jego organizm jako całość. Proponujemy terapie wykorzystujące najnowsze osiągnięcia biologii funkcjonalnej, dietetyki, mikroodżywiania i medycyny przeciwstarzeniowej.

W oparciu o aktualny stan wiedzy i nowoczesną diagnostykę mikrobiologiczną i biochemiczną, traktując organizm człowieka jako  calość, staramy się szukać przyczyn dolegliwości, a nie tylko łagodzić  istniejące objawy.

Ośrodek Preveneo
Ośrodek Preveneo
Ośrodek Preveneo