XVI Konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych

W dniu dzisiejszym na Konferencji w Ustroniu dr Daniela Kurczabińska-Luboń poprowadzi wykład na temat zasad żywienia dzieci i młodzieży w wybranych zespołach chorobowych. Przedstawi również aktualne doniesienia naukowe oraz przypadki kliniczne.