Termin: 23 i 24 marzec 2013.

Temat przewodni: „ Prewencja kardiometaboliczna – od ryzyka rezydualnego (ryzyka pozostającego po zastosowaniu standardowych procedur) do metabolicznej dysbiozy (braku równowagi miedzy naturalna florą bakteryjna, a patogenami)”.

Miejsce obrad: Cité des Sciences et de l’Industrie (Miasto Nauki i Przemysłu), 30 Avenue Corentin Cariou, Paryż.