Szkolenie „Mikrobiom Jelitowy”

Preveneo - Pierwsza wizyta

Sobota 14 stycznia 2023 r.

Katowice (dokładne miejsce zostanie podane po potwierdzeniu ostatecznej liczby osób).

Prowadząca: dr n. med. Daniela Kurczabińska-Luboń

Jak zastosować aktualny stan wiedzy na temat mikrobiomu jelitowego w codziennej praktyce?

Jakie narzędzia diagnostyczne wykorzystywać u pacjentów?

Jak regenerować mikrobiom i leczyć dysbiozę jelitową w kontekście różnych schorzeń?

To wszystko już w 14 stycznia na specjalistycznym szkoleniu w Katowicach!

Szkolenie poprowadzi dr n. med. Daniela Kurczabińska-Luboń. Ekspertka w dziedzinie biologii funkcjonalnej i mikroodżywiania, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, organizatorka konferencji naukowych i szkoleń z zakresu mikroodżywiania i zaburzeń mikrobiomu jelitowego.

Zapraszamy lekarzy, dietetyków oraz specjalistów zainteresowanych tą tematyką.

Chcąc zachować kameralność grupy, ilość miejsc została ograniczona.

Jakie tematy poruszymy?

  1. Rola mikrobiomu jelitowego.
  2. Dysbioza – przyczyny i konsekwencje.
  3. Nowoczesne metody diagnostyki zaburzeń mikrobiomu jelitowego.
  4. Celowana probiotykoterapia.
  5. Przypadki kliniczne- jak wykorzystać dostępną diagnostykę laboratoryjną i możliwości probiotykoterapii do celowanej, zindywidualizowanej terapii pacjenta.

Zalety szkolenia: 

👉🏻 Kameralna grupa,

👉🏻 Praktyczna wiedza,

👉🏻 Charakter warsztatowy.

TERMIN: Sobota 14 stycznia 2023 r. w godzinach 9.30 – 14.00.

MIEJSCE: Katowice (dokładny adres zostanie podany po potwierdzeniu ostatecznej liczby uczestników).

KOSZT: 290 zł

ZAPISY: warsztaty@preveneo.pl