W ramach spotkań Uniwersytetu III Wieku w Oświęcimskim Centrum Kultury, w dniu 7 listopada wykład poprowadzi dr Daniela Kurczabińska-Luboń. Tematem wystąpienia będą „Jelita – klucz do zdrowia