PSYCHOTERAPIA

Psychika człowieka jest niezwykle złożonym mechanizmem, którego działanie zależy od szeregu powiązanych ze sobą procesów i podobnie jak w przypadku organizmu fizycznego może dojść do zaburzeń poszczególnych procesów. Nasza psychika to nie tylko świadome i racjonalne reakcje i zachowania.

Życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne

konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych.

Terapia psychodynamiczna ma na celu wydobycie tych ukrytych popędów i potrzeb na światło dzienne za pomocą rozmowy pacjenta z terapeutą.

Podejście psychodynamiczne zostało opracowane na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Sesja odbywa się „twarzą w twarz”, co sprzyja budowaniu wzajemnej relacji. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami.

Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia

doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.