Polska Akademia Dietetyki i Mikroodżywiania

PADiM

Stowarzyszenie Polska Akademia Dietetyki i Mikroodżywiania zawiązali specjaliści z zakresu medycyny, żywienia i zdrowia publicznego, którzy dzielą się swym doświadczeniem i kompetencjami dla promowania i wspierania działań na rzecz rozwoju dietetyki, mikroodżywiania, profilaktyki zdrowotnej i medycyny zapobiegawczej, a także prowadzenia w tym zakresie działalności szkoleniowej i dydaktycznej.

Współpracujemy z Europejskim Instytutem Dietetyki i Mikroodżywiania w Paryżu, który krzewi idee prozdrowotne już od 1997 roku.

Realizacja naszej misji przejawia się w takich działaniach jak szkolenia, seminaria, kongresy, zjazdy, działalność wydawnicza, badania naukowe, a także wymiana doświadczeń oraz współpraca ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

http://www.padim.pl/

PADiM