„Bilans okołociążowy – kiedy macierzyństwo nie przychodzi  łatwo”

wykład: D. Kurczabińska-Luboń

Przygotowując się do macierzyństwa, a szczególnie wtedy gdy nie przychodzi ono łatwo należy pamiętać, że nie zawsze przyczyna problemu jest ginekologiczna. Może być za to odpowiedzialnych szereg deficytów na poziomie komórkowym.

Wykorzystując  zaawansowane metody diagnostyki  biochemicznej możemy ocenić niedobory witamin  i pierwiastków niezbędnych do prawidłowego poczęcia i rozwoju płodu,  a także równowagę w układzie immunologicznym kobiety. W przypadku stwierdzenia dużych niedoborów,  wyrównanie ich w sposób kontrolowany zwiększa  szanse na naturalne poczęcie,  jak również doskonale przygotowuje do ewentualnego zapłodnienia in vitro.

To czym dysponuje nasz organizm przekazujemy również dziecku – wpływa to bezpośrednio na jego rozwój od momentu  poczęcia.