JELITA KLUCZ DO ZDROWIA

Przewód pokarmowy człowieka kolonizuje ogromna ilość bakterii, największa ich część skoncentrowana jest w jelicie grubym. To ponad 100 000 miliardów drobnoustrojów odgrywających kluczowy wpływ na nasze zdrowie, również na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. To właśnie w jelicie produkowane jest 70 % serotoniny, wiele substancji neuro-aktywnych oraz witamin kluczowych dla pracy systemu nerwowego. To prawidłowo funkcjonująca błona śluzowa jelita zapewnia wchłanianie substancji odżywczych dla mózgu, niezbędnych do budowy neuronów, funkcji receptorów, produkcji neuroprzekaźników oraz przemian biochemicznych w systemie nerwowym.

Preveneo - jelito - drugi mózg

Dzisiaj nikogo nie dziwią już teorie podkreślające wpływ mikrobiomu jelitowego na ośrodkowy układ nerwowy, na układ sercowo-naczyniowy, problemy gastryczne, skórne czy niedobory odporności. Opublikowane wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012-2018 udowodniają, że uszkodzona bariera jelitowa staje się przepuszczalna pozwalając na przenikanie do krążenia alergenów pokarmowych, endotoksyn, a nawet całych komórek bakterii czy grzybów. Naukowcy wiążą z dysbiozą wiele objawów ze strony układu nerwowego, a jelita nazywane są „drugim mózgiem”. Zaburzenia pamięci, koncentracji, nadpobudliwość psycho-ruchowa, zaburzenia spektrum ASD, objawy depresyjne, lękowe i przewlekłe zmęczenie – to objawy, które mogą wynikać z nieszczelności błony śluzowej jelita, przewlekłego stanu zapalnego i jego konsekwencji. Depresja, przewlekłe zmęczenie i inne objawy psychiczne stanowią składową obrazu klinicznego chorób zapalnych jelit – choroby Leśniowskiego-Chrona oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Niedobory żelaza, witamin, minerałów i długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które są często następstwem dysbiozy bezpośrednio zaburzają funkcje ośrodkowego układu nerwowego pogarszając rozwój i funkcje poznawcze. Stąd ogromna rola diety i terapeutycznych probiotyków w przywracaniu równowagi jelitowej. Mikroodżywianie – odpowiednia suplementacja dobrana indywidualnie do potrzeb pacjenta może znacząco poprawić funkcjonowanie systemu nerwowego. Leczenie dysbiozy jelitowej ( nieprawidłowego rozrostu bakterii i grzybów w jelicie), uszczelnienie bariery jelitowej, eliminacja pokarmowych czynników zapalnych pozwala na zmniejszenie ilości toksyn, oraz cytokin prozapalnych przedostających się z jelit do ośrodkowego układu nerwowego. W oparciu o aktualny stan wiedzy, nie można leczyć problemów dotyczących systemu nerwowego w oderwaniu od stanu mikrobiomu jelitowego, szczególnie u pacjentów, u których współistnieją inne objawy sugerujące dysbiozę i stan zapalny śluzówki jelita ( jakiekolwiek problemy jelitowe, niedobory odporności, objawy alergiczne, astmatyczne czy skórne).