JELITA KLUCZ DO ZDROWIA

Jelita zamieszkuje ponad 100 000 miliardów drobnoustrojów, a ich wpływ na nasze zdrowie odgrywa kluczową rolę.

Mimo, że dziś wiedza ta staje się coraz bardziej powszechna, to wykorzystywanie jej w terapii i profilaktyce chorób ciągle jeszcze nie znajduje właściwej pozycji.
W sytuacjach dysbiozy – kiedy dochodzi do zaburzeń ilościowych i jakościowych flory jelitowej, w przewodzie pokarmowym namnażają się bakterie, które zamiast poprawiać trawienie, produkować witaminy i wspierać układ odpornościowy – powodują procesy fermentacyjne i rozwój stanu zapalnego błony śluzowej jelita.

Dodatkowo nieprawidłowa, bogata w węglowodany dieta, szczególnie w pierwszych latach życia w istotny sposób modyfikuje skład flory jelitowej. Duże znaczenie mają również warunki środowiskowe, stres, niedobory witamin i minerałów, a przede wszystkim stosowane leki. Już w latach 80-tych amerykańscy klinicyści sugerowali, że głównie antybiotyki, ale i leki przeciw zapalne, sterydy, środki antykoncepcyjne i leki obniżające kwasowość soku żołądkowego mogą sprzyjać rozwojowi drożdżaków i innej patogennej flory poprzez niszczenie współistniejących dobroczynnych drobnoustrojów.

U wielu pacjentów, występowanie objawów ogólnoustrojowych powiązane jest z zaburzeniami mikroflory. 70% komórek immunologicznych skupionych jest w ramach jelitowego układu immunologicznego GALT, dlatego właśnie zaburzenia w obrębie mikrobiomu jelitowego odgrywają kluczową rolę w niedoborach odporności, powstawaniu objawów alergicznych, w rozwoju astmy i AZS. Dzisiaj nikogo nie dziwią już teorie podkreślające jej wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, na układ sercowo-naczyniowy, problemy gastryczne, skórne czy niedobory odporności. Opublikowane wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012-2016 udowodniają, że uszkodzona bariera jelitowa staje się przepuszczalna pozwalając na przenikanie do krążenia alergenów pokarmowych, endotoksyn, a nawet całych komórek bakterii czy grzybów. Naukowcy wiążą z dysbiozą wiele objawów ze strony układu nerwowego, a jelita nazywane są „drugim mózgiem”.

Zaburzeniom flory jelitowej często towarzyszy rozrost grzybów z gatunku Candida oraz rozwijający się w błonie śluzowej jelit stan zapalny. Zaburzenia pamięci, koncentracji, nadpobudliwość psycho-ruchowa, zaburzenia spektrum ASD, objawy depresyjne, lękowe i przewlekłe zmęczenie – to objawy, które mogą wynikać z nieszczelności błony śluzowej jelita, przewlekłego stanu zapalnego i jego konsekwencji. Niedobory witamin, minerałów i długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które są często następstwem dysbiozy bezpośrednio zaburzają funkcje ośrodkowego układu nerwowego pogarszając rozwój i funkcje poznawcze. Stąd ogromna rola terapeutycznych probiotyków w przywracaniu równowagi jelitowej, diety oraz mikroodżywiania.